Krajinný ráz


Posouzení vlivu navrhované stavby na Krajinný ráz dle ustanovení §12 zákona 114/1992 Sb. ochraně přírody a krajiny


Při zpracování studie klademe velký důraz na co nejvyšší objektivitu i při posuzování tak abstraktní věci, jakým je krajinný raz.


Provádíme šetření, při kterém identifikujeme všechny hodnoty, znaky a charakteristiky krajinného rázu:


Vymezíme takzvaný Potencionálně dotčený krajinný prostor. Pro dosažení co největší přesnosti využíváme prostorových analýz, které jsou součástí studie. (Pohledovou analýzou nad digitálním modelem zástavby stanovíme potencionální viditelnost posouvaného záměru)


Jsme schopní komplexně zhodnotit jakýkoliv záměr, zasazený do kteréhokoliv prostředí.


Vyhodnotíme jednotlivé vlivy na přírodní, kulturní, historické a vizuální charakteristiky a estetické hodnoty.

Zpracujeme rozsáhlou studii doplněnou o fotografie, prostorové informace, 3D modely, mapy, vizualizace a zákresy do fotografií.


Máme dlouholeté zkušenosti.

Posuzováním vlivů navrhovaných staveb na krajinný raz se zabýváme více než 10 let.KDO JSME CO NABÍZÍME REFERENCE KONTAKTY
Inženýrská geologie
Hydrogeologie
Průzkum kontaminace
EIA, SEA
Průzkumy životního prostředí
Krajinny ráz
Vsakovací mapy +420 221 979 382
GIS
JK envi s.r.o, všechna práva vyhrazena ©