Průzkum kontaminace


Sanační geologie, kontaminace, odpady, ekologický audit, riziková analýza


Komplexní průzkum kontaminace se zaměřením na staré ekologické zátěže – znečištění hornin a podzemních vod.

Monitorování kvality podzemních a povrchových vod.

Rizikové analýzy a ekologické audity (zejména due diligence audit – prodejní/předkupní audit).

Odborný odběr vzorků zeminy a podzemní vody.

Vyhodnocení laboratorních analýz s doporučením dalšího postupu.

Vypracování projektu sanace.

Technický dozor při dekontaminaci lokality.

Konzultace a odborné poradenství.

Projednání výsledků s dotčenými orgány státní správy v zastoupení investora.

Modelování šíření kontaminace v podzemní vodě.

KDO JSME CO NABÍZÍME REFERENCE KONTAKTY
Inženýrská geologie
Hydrogeologie
Průzkum kontaminace
EIA, SEA
Průzkumy životního prostředí
Krajinny ráz
Vsakovací mapy +420 221 979 382
GIS
JK envi s.r.o, všechna práva vyhrazena ©