EIA, SEA


Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí – EIA


Oznámení dle Přílohy č. 3a k zákonu č. 100/2001 Sb. (tzv. oznámení podlimitního záměru).

Oznámení dle Přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.

Dokumentace dle Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb.

Posudek dle Přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb.Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí dle Přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb. – SEA (především pro územní plány a jejich změny).Naše firma dlouhodobě působí v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí. Disponujeme tak patřičnými zkušenostmi a zázemím.

Zajišťujeme veškeré odborné studie, které jsou pro posuzování vlivů nezbytné.

Jsme autorizovanými odborníky na posuzování vlivů na životní prostředí

Díky těmto skutečnostem jsme Vám schopni zajistit maximálně kvalitní servis v této oblasti.KDO JSME CO NABÍZÍME REFERENCE KONTAKTY
Inženýrská geologie
Hydrogeologie
Průzkum kontaminace
EIA, SEA
Průzkumy životního prostředí
Krajinny ráz
Vsakovací mapy +420 221 979 382
GIS
JK envi s.r.o, všechna práva vyhrazena ©