GIS

V oblasti GIS jsme schopní vytvářet i analyzovat jakákoliv prostorová data ale také vyvíjet nové geografické informační systémy.

Analýzy prostorových dat.

Vývoj geografických informačních systému.

Tvorba prostorových dat.

Vývoj vlastních softwarových nástrojů.

Tvorba velkoformátových map.


Vývoj geografických informačních systému pro města a obce

Jsme schopni vyvinout ucelený geografický informační systém pro města a obce. Tyto systémy slouží především pro prezentaci prostorových dat na webu. Náš vlastní vývoj je založen na open-source. Důraz klademe na elegantní vzhled a rychlí chod systému.


Vytváříme prostorová data

Můžeme pro vás vytvořit jakákoliv prostorová data. Naše tvorba v této oblasti je nejčastěji spojena s environmentálním inženýrstvím.


Softwarový vývoj

V oblasti desktopového GIS vyvíjíme nové nástroje. Náš vývoj byl v minulosti podpořen i Technologickou agenturou České republiky. Naše společnost vyvinula mimo jiné i softwar WI map.


Analyzujme prostorové data

Analytické zpracování geografických dat pro širokou škálu oborů.

Hydrologické analýzy (výpočet šíření kontaminace)

Pohledové analýzy (Stanovení viditelnosti)

Operace nad digitálním modelem terénu

Sítové analýzy


Školení a konzultace

Naše zkušenosti a dovednosti v oblasti geoinformatiky se snažíme předávat dál.

Soustředíme se na osvětu GIS i v oblasti open-source.

Připravujme kurzy a školíme QGIS. (QGIS je nejrozšířenější a nejobsáhlejší GIS vyvíjeny jako open-source)

© OpenStreeMap contributors
KDO JSME CO NABÍZÍME REFERENCE KONTAKTY
Inženýrská geologie
Hydrogeologie
Průzkum kontaminace
EIA, SEA
Průzkumy životního prostředí
Krajinny ráz
Vsakovací mapy +420 221 979 382
GIS
JK envi s.r.o, všechna práva vyhrazena ©