Geologie a geotechnika

Inženýrskogeologické průzkumy pro všechny druhy staveb (od rodinných domů, přes komerční a skladové areály, liniové stavby až po inženýrské sítě) i všechny dílčí etapy přípravy projektové dokumentace (IG rešerše, předběžné i podrobné IG průzkumy, včetně doplňujících IG průzkumů)

Inženýrskogeologické mapování.

Geotechnické průzkumy a geotechnické výpočty.

Geotechnický dozor na stavbě

Konzultace k problematice zajištění stavebních jam

Posuzování stability přirozených i umělých svahů, průzkumy sesuvných území

Inženýrskogeologické rešerše z archivních podkladů.Inženýrská geologie

Inženýrskogeologické průzkumy pro všechny druhy staveb – individuální obytné domy, činžovní domy, soustředěnou obytnou zástavbu, prodejní a jiné komerční areály, administrativní budovy, skladové areály, dopravní stavby, podzemní stavby všech typů, inženýrské stavby a sítě, ekologické stavby aj.

Inženýrskogeologické mapování v široké škále měřítek od 1:1 000 do 1:50 000, inženýrskogeologické rajónování pro konkrétní soustředěnou zástavbu i pro účely obecného územního plánování.

Speciální inženýrskogeologické práce - vyhledávání zemníků a pískoven, vyhledávání vhodných lokalit pro skládkování, posuzování stability přirozených i umělých svahů, průzkumy sesuvných území apod.

GEOTECHNIKA – ZAKLÁDÁNÍ STAVEB

Zajištění odborného geotechnického dozoru během výstavby bud' přímo pro investora stavby (funkce TDI) nebo pro dodavatele stavby. Odborný dohled garantuje objednateli dodržení požadované bezpečnosti a zároveň maximální míru ekonomické optimalizace.

geologie geotechnika geologie geotechnika geologie geotechnika geologie geotechnika geologie geotechnika geologie geotechnika geologie geotechnika geologie geotechnika geologie geotechnika geologie geotechnika
geologie geotechnika geologie geotechnika geologie geotechnika geologie geotechnika geologie geotechnika geologie geotechnika geologie geotechnika geologie geotechnika geologie geotechnika geologie geotechnika geologie geotechnika
geologie geotechnika geologie geotechnika geologie geotechnika geologie geotechnika geologie geotechnika geologie geotechnika geologie geotechnika geologie geotechnika geologie geotechnika geologie geotechnika
geologie geotechnika geologie geotechnika geologie geotechnika geologie geotechnika geologie geotechnika geologie geotechnika geologie geotechnika geologie geotechnika geologie geotechnika geologie geotechnika geologie geotechnika geologie geotechnika geologie geotechnika
KDO JSME CO NABÍZÍME REFERENCE KONTAKTY
Inženýrská geologie
Hydrogeologie
Průzkum kontaminace
EIA, SEA
Průzkumy životního prostředí
Krajinny ráz
Vsakovací mapy +420 221 979 382
GIS
JK envi s.r.o, všechna práva vyhrazena ©