Inženýrská geologie

Geologický průzkum – inženýrská geologie a geotechnika, geotechnický dozor na stavbě

Hydrogeologie

Hydrogeolologický průzkum a průzkum pro vsakování srážek

Průzkum kontaminace

Průzkum kontaminace a sanační geologie, ekologický audit a riziková analýza

EIA, SEA

EIA - posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle zákona 100/2001 Sb.

SEA - posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí

hluková a rozptylová studie, posouzení vlivu na zdraví

Zpracování žádosti podle §83a zákona 114/1992 o ochraně přírody a krajiny.

Nabízíme Zpracování žádosti podle §83a zákona 114/1992 o ochraně přírody a krajiny, které je požadováno novelou ZOPK od 1.1.2024. U komplikovanějších žádostí provádíme předjednání s příslušným odborem ochrany přírody a krajiny.

Krajinný ráz

Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz dle §12 zákona 114/1992

Vsakovací mapy

Prostorové vyhodnocení možnosti vsakování dešťové vody v urbanizovaném území, na základě geologických, hydrogeologických a morfologických poměrů.

GIS

Vývoj geografických informačních systémů.

Tvorba a analyzování prostorových dat.

Geoinformatika


KDO JSME CO NABÍZÍME REFERENCE KONTAKTY
Inženýrská geologie
Hydrogeologie
Průzkum kontaminace
EIA, SEA
Průzkumy životního prostředí
Krajinny ráz
Vsakovací mapy +420 221 979 382
GIS
JK envi s.r.o, všechna práva vyhrazena ©